Nagu ka muudes tehnoloogia valdkondades, tuleb iga edukalt läbi löönud IT-lahenduse kohta mitu lootustandvat ja huvitavat mõtet, millest aga asja ei saanud (kas ei realiseerunud või ei suutnud turul piisavalt hästi toime tulla).

Tegelikult, ainuüksi suure Google näitel võiks neid välja tuua rohkem kui sada! On koostatud veebileht, kus loetletakse üles juba lõpetatud Google tehnoloogilised imed ning ka need mille arendus/tugi peatselt lõpeb: https://killedbygoogle.com/

Nimekirjast võib leida lahendusi paljudest erinevatest valdkondadest: programmeerimis raamisitikud, suhtluskanalid, internetibrauseri pistikprogrammid. Isegi interaktiivsed prillid ja mobiiltelefonid.

Kui siit nimekirjast välja tuua ainult kolm, siis minu jaoks isiklikult on kõige tuttavamad nendest Orkut, Google+ ja Hangouts. Nende kõikide ühisnimetaja on sotsiaalmeedia ja suhtlemine.

Orkut

Orkut oli veebipõhine sotsiaalmeedia kanal, mille eesmärk oli ühendada inimesi ja aidata neil suhelda ning hoida olemasolevaid tutvusi.
Orkut käivitati juba aastal 2004 kui üks Google arendaja tegi keskkonna eraldiseisva projektina. Google pihta algatati isegi kohtuasi, kuna sama arendaja oli eelmises töökohas sarnase platformiga tegelenud ning mõlemal veebilehel leiti 9 ühesugust viga.
2007 ja 2009 toimusid Orkuti keskkonnas suuremad disaini ja loogika uuendused kuid lõpuks 2014 Google tunnistas, et Facebook, Youtube ja teised kanalid on kasvamas suuremaks kui Orkut ning ning aasta lõpuks Orkut suleti.

Google+

2011, enne kui Orkut kinni pandi, alustas Google juba uue sotsiaalvõrgustiku platformiga – Google+. Loodeti, et kui ühendada endas erinevad tooted nagu Blogger, Youtube, Drive jms siis saadab seda suurem edu. Läks aga vastupidi ja Google+ suleti 2019.
Suures plaanis oli Google+ eesmärk sama nagu Orkutil ja paljudel teistel samasugustel platformidel – ühendada sarnaste huvidega inimesi, jagada staatuse uuendusi ning pilte. Lisaks oli võimalus ka mitmekasutaja-vestlusi pidada.

Hangouts

Hangouts on kolmest välja toodud Google teenusest täna veel töötav lahendus. Algselt Google+ vestlusrakendusest välja kasvanud eraldiseisvaks vestluslahenduseks. Google on kuulutanud, et Hangouts lõpetab sellisel kujul töö 2020 aasta lõpuks. Küll on selleks ajaks saadaval erinevad edasiarendused samalaadsest tootest, kuid teistsuguse nimega.

Kokkuvõtteks

Ei julgeks öelda, et eelnevalt välja toodud näited oleks täielikud läbikukkumised. Arvestades nende kasutajaskonna suurust tipphetkedel võiks neid isegi pidada edukateks. Samas, võrreldes turu liidritega nagu Facebook sotsiaalvõrgustiku poolelt või Skype suhtluskanalina siis Google lahendused on siiski olnud pigem katsetused turuosa endale võita.

Viited:
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Hangouts
https://en.wikipedia.org/wiki/Orkut
https://en.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://killedbygoogle.com/