Tänapäeva kiiresti muutuvad maailmas on vaja ka ajaga kaasas käivaid arendus- ning ärimudeleid. Seepärast on populaarseks saanud erinevad välearenduse (agile development) mudelid.

Üks enim levinud agiilsetest meetoditest on Scrum. Väikeste tsüklitena, tavaliselt 1-4 nädalat, töötatakse välja mingi tarnitav osa. Scrumi iseloomustavad veel planeerimise koosolekud, igapäevased püstijalakoosolekud, tagasivaate koosolekud ja teisedki koosolekud.

Kuid ka Scrumi puhul võivad asjad valesti minna. Üldiselt siis, kui eesmärgid ei ole selged või tulemusi ei osata õigesti mõõta.

Üks häid näiteid Scrumi kasutajates on Eesti oma startup Pipedrive.

Pipedrive on ka hea näide analüüsimaks moodsat ärimudelit – Software as a Service, SaaS või eesti keeles “tarkvara kui teenus”.

Tarkvara kui teenus on hea lahendus ettevõtetele, kes ei soovi investeerida suuri summasid nii riist- kui tarkvarasse. SaaS ärimudeli puhul saab enamasti tarkvara kasutada teenusepakkuja riistavaral ning kuu- või aastamaksetega, mis hajutab kulutused pikema aja jooksul.

Samasuguse ärimudeliga on välja tulnud ka paljud teised teenusepakkujaid, kes varasemalt on müünud tooteid karbitootena – näiteks Microsofti toode Office. Uusim Office 365 on kasutatav teenusena üle interneti, kuid võimalik paigaldada ka arvutisse (seetõttu vahel nimetatud ka PaaS – Product/Platform as a Service).

Nii äri- kui takvara arenduse mudelid on pidevas muutumises ning nende ristkasutusel ning edasiarendamisel tekib pidevalt ka uusi põnevaid mudeleid. Jääme ootama, mis tulevik toob.

Viited: