Proffession inglise keelest otse tõlkides tähendab ametit, elukutuset. Professionaalne muusik on minu jaoks see, kes tegeleb muusikaga oma igapäevatööna. Teenib sellega igapäevast leiba, mitte ei käi hobi korras peale tööd vahel sõpradega pilli mängimas. Samuti ka näiteks profi-sportlased.

Eesti keele õigekeelsussõnaraamat ütleb, et proffessionaalne tähendab meisterlik. Kui amatöör sportlane teeb jooksus hea aja – kas ta on setõttu professionaal? Ei kõla ju seda moodi.

Mulle isiklikult meeldib nimetada oma valdkonna tõelisi asjatundjaid spetsialistideks. IT valdkonnas on see nimetus kahjuks mõnevõrra halvustava tooni saanud. IT-spetsialist kõlab nagu keskpärane arvutitehnik-administaator-abiliini töötaja, kelle palgatase ei ole kaugeltki võrreldav programmeerijatega.

Ometigi, kui pöörduda jällegi õigekeelsussõnaraamatu poole, siis just spetsialist tähendab asjatundjat või eriteadlast – kedagi kes teab asjast väga palju.

IT valdkond ise on väga lai ja seetõttu mina ei nimetaks ühte väikest fragmenti sellest hästi oskavat inimest IT-spetsialistiks. Ta võib olla spetsialist oma spetsiifilisel erialal, näiteks andmebaasi administraator või PHP programmeerija. Terve IT valdkonna spetsialistiks saamiseks on vaja laiemaid teadmisi. IT-spetsialist peaks teadma kuidas töötab arvuti riistvara, tundma erinevaid operatsioonisüsteeme, valdama erinevaid programmeerimiskeeli, tundma andmeturbe eeskirju, võrgu töötamise põhimõtteid jne.

Kokkuvõtteks, mina isiklikult nimetaks IT profiks seda, kes käib igapäevaselt selles valdkonnas tööl. Inimest, kellel on laiad teadmised kogu IT valdkonnast nimetaksin pigem IT-spetsialistiks.